อะไรคือ Invisalign Lite

 Invisalign Lite

Invisalign Lite

Invisalign Lite ใช้แนวคิดเดียวกับชิ้นเครื่องมือ Invisalignในการเคลื่อนที่ฟันเช่นเดียวกับการจัดฟันแบบ Invisalign เดิม  ความแตกต่างของ Invisalign และ  Invisalign lite คือ Invisalign Lite  ถูกใช้ในกรณีที่การรักษาสั้นกว่า หรือมีการใช้เครื่องมือไม่เกิน 14 ชิ้นในแต่ละขากรรไกร
Invisalign Lite อาจใช้ในหลายกรณีเช่น

1. ทำขึ้นก่อนที่จะทำการบูรณะฟัน : Invisalign Lite          จะถูกทำขึ้นก่อนตามด้วยการทำทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น     การเคลือบแปะผิวฟัน และการครอบฟัน 
2. ทำขึ้นในกรณีฟันซ้อนเกหรือมีช่องห่างระหว่างฟันเล็กน้อย :     ช่วงเวลาในการรักษาอาจจะอยู่ในช่วง 6-12 เดือน 
3. สำหรับคนไข้ที่เคยจัดฟันมาแล้วแต่ฟันล้ม :  Invisalign Lite    สามารถช่วยเคลื่อนฟันให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมได้

ดู ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแบบ Invisalign Lite ที่ศูนย์ทันตกรรม Invisalign ที่ BIDC ประเทศไทย