Thailand Trustmark

Thailand Trustmark

เป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในศูนย์สุขภาพแห่งแรกๆ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้ สินค้าและการให้บริการที่ได้รับการเลือกสรรให้ติดตราสัญลักษณ์นี้ สามารถยืนยันได้ถึงความมีคุณภาพ และมาตราฐานที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศไทย และเครือข่ายการค้าทั่วโลก ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์นี้ ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 

Thailand Trustmark