จัดฟันแล้วมีปัญหา

Bangkok International Dental Center (BIDC) is a Joint Commission International (JCI) certified dental clinic in Thailand. This means that BIDC abides by quality and patient safety ambulatory care standards set out by the American based Joint Commission International organization.

Accreditation from the Joint Commission International reflects a commitment to excellence in patient care and safety with services measuring up to leading international practices. The JCI accreditation strengthen patient safety efforts, improve risk management, and enhance community confidence by demonstrating a commitment to patient-centered care. JCI standards are patient safety and quality standards applicable specifically to the medical sector.

Bangkok International Dental Center (BIDC)

ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปนี้ :

จัดฟันสยาม
จัดฟันชิดลม
คลินิกจัดฟันไหนดี
คุณหมอจัดฟันใส

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

invisalign diamond provider

A title

Image Box text

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี !

เรามีทีมทันตแพทย์คุณวุฒิ ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจสภาพการสบฟันก่อนการจัดฟันแบบใส โดยไม่คิดค่าปรึกษาจัดฟัน

ปรึกษาเราตอนนี้