Thailand Trustmark

ข้อดีของการทำฟัน
หลังทำฟัน
คลีนิคทำฟันดีๆ

ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC, ทันตแพทย์จัดฟันแบบใส Invisalign เป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปนี้ :

จัดฟันสยาม
จัดฟันชิดลม
คลินิกจัดฟันไหนดี

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี !

เรามีทีมทันตแพทย์คุณวุฒิ ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจสภาพการสบฟันก่อนการจัดฟันแบบใส โดยไม่คิดค่าปรึกษาจัดฟัน