จุดเด่นของ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ( BIDC )

ทันตแพทย์จัดฟันที่ผ่านการฝึกอบรมการจัดฟันแบบ Invisalign

ทันตแพทย์ด้าน Invisalign

การจัดฟันแบบใส Invisalign ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เฉพาะทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับประกาศนียบัตร การฝึกอบรมด้าน Invisalign เท่านั้นที่จะสามารถทำการจัดฟันให้คนไข้ Invisalignได้ นั่นหมายความว่า ทันตแพทย์ด้าน Invisalign ของเราได้จบการศึกษาทางการจัดฟัน ตลอดจนหลักสูตรทางด้าน Invisalign ซึ่งทันตแพทย์จะได้ใบประกาศนียบัตรจาก Invisalign

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้มาตราฐาน JCI และ ISO 9001:2015

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานล่าสุด Joint Commission International (JCI) และ ISO 9001:2015 ทางการจัดการที่มีคุณภาพด้านการบริการ ประกาศนียบัตรจาก Moody International รับประกันให้แก่คนไข้ถึงการตรวจสอบขององค์กรซึ่ง พิสูจน์ให้เห็นถึง ความสะอาด ปลอดเชื้อ และกระบวนการบริการ ทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่จัดตั้งโดย UKAS

ติดต่อที่ ศูนย์จัดฟันแบบใส BIDC

จัดฟัน ภาษาอังกฤษ
จัดฟัน damon

ค่ารักษาที่มาตรฐาน

เราต่างจากคลินิกที่อื่นที่คิดอัตราค่ารักษาที่หลากหลายตามการตลาด ที่ BIDC คิดค่ารักษาการจัดฟันแบบ Invisalign เป็นไปตาม มาตรฐานของราคา Invisalign เราไม่มีค่าบริการที่ปกปิด ค่าอำนวยความสะดวกอื่นๆ และสิ่งที่ดีที่สุดคือ การตรวจสภาพฟัน ขอรับบริการปรึกษา และวางแผนการรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้น ถ้ามีการถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ และพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาเพิ่มเติม)

ศูนย์ทันตกรรม BIDC คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ เราจึงมีการควบคุมขบวนการทำปลอดเชื้อ ที่เคร่งครัดที่สุดตามมาตราฐาน JCI สหรัฐอเมริกา ทางคลินิกจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บ ค่าบริการปลอดเชื้อ จากทุกครั้งที่ผู้รับบริการมารับบริการทันตกรรม ที่BIDCของเรา เป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อครั้ง

จัดฟันแบบใส รัชดา7

BIDC ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Award

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เช็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Thailand’s Prime Minister Export Award : Best Service Provider) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค)

จัดฟันกิโกะ

BIDC ได้รับรางวัล Baipo Business Award

BIDC รับรางวัล Baipo Business Award โดยสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 รางวัลนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เห็นความสำคัญของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดระบบของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ

จัดฟันโลหะ

BIDC ได้รับรางวัล Thailand Trustmark Award

BIDC รับรางวัล Thailand Trustmark Award บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เด็นทัล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์

ผู้รับบริการที่ไว้วางใจในการ จัดฟันแบบใส Invisalign กับทาง ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รีวิวจัดฟันแบบใส ประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้บริการหลังจากที่จัดฟันใสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้มารับบริการจัดฟัน invisalign ทุกท่าน จะได้รับการรักษาจาก ทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งผ่านการอบรมจาก บริษัท อินวิซาไลน์เป็น Certified invisalign orthodontist ทุกท่าน

ประเภทกรณีการศึกษาใดบ้างที่จัดฟันInvisalignได้

การจัดฟันแบบ Invisalign อาจจะถูกใช้ในการรักษากับคนไข้ที่มีลักษณะฟันหลายแบบรวมถึงฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันบนและล่างสบชนกัน ฟันบนคร่อมฟันล่างและฟันล่างคร่อมฟันบน กรุณาเข้ารับการปรึกษาที่ศูนย์ทันตกรรมของเราก่อนว่าท่านเหมาะสมกับการจัดฟันแบบใส หรือไม่

หมอฟันรัชดา

ฟันซ้อน

หมอฟันแถวราม1

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ราคาจัดฟัน 2562

ฟันสบไขว้กัน

จัดฟันลดหุ่น

ฟันสบคร่อม

ปัญหาเรื่องฟัน

ฟันห่าง

ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปนี้ :

จัดฟันสยาม
จัดฟันชิดลม
คลินิกจัดฟันไหนดี
คุณหมอจัดฟันใส

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

invisalign diamond provider

A title

Image Box text

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี !

เรามีทีมทันตแพทย์คุณวุฒิ ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจสภาพการสบฟันก่อนการจัดฟันแบบใส โดยไม่คิดค่าปรึกษาจัดฟัน

ปรึกษาเราตอนนี้